6947869647 [email protected]

Η κετογονική δίαιτα ως θεραπεία αντιμετώπισης του COVID-19

Νέα έρευνα διεξάγεται αυτή την περίοδο για την αποτροπή της καταιγίδας κυτοκινών στον COVID-19 με κετογονική δίαιτα (1). Ας δούμε την περίληψη της μελέτης:

«Η πανδημία Covid 19 προκαλεί εκατομμύρια θανάτους παγκοσμίως. Μέχρι σήμερα, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν υποδηλώνουν ότι η υποομάδα ασθενών που παρουσιάζουν το πιο σοβαρό κλινικό χαρακτηριστικό του COVID-19 θα μπορούσε να έχει ένα σύνδρομο καταιγίδας κυτοκινών που ορίζεται καλύτερα ως δευτερογενής αιμοφαγοκυτταρική λεμφοϊστοκυττάρωση (sHLH), η οποία χαρακτηρίζεται από οξεία αναπνευστική δυσχέρεια (ARDS) και σηπτικό σοκ, ακολουθούμενο από ανεπάρκεια πολλαπλών οργάνων λόγω περίσσειας κυτοκινών που προκαλείται από την φλεγμονώδη απόκριση στον ιό.

Η μείωση της φαγοκυτταρικής υπερενεργοποίησης αντιπροσωπεύει μια πιθανή θεραπεία για HLH.

Η μείωση της διαθεσιμότητας της γλυκόζης, το μόνο υπόστρωμα αερόβιας γλυκόλυσης και του φαινομένου Warburg σε ενεργοποιημένα μακροφάγα, μέσω της χρήσης κετογονικών διαιτών θα μπορούσε να είναι μια πολλά υποσχόμενη λύση.

Στην πραγματικότητα η δίαιτα δεν αναγνωρίζεται ότι επηρεάζει την εξέλιξη του COVID-19, ωστόσο, επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι μια δίαιτα χαμηλών υδατανθράκων και υψηλών λιπιδίων (κετογονική δίαιτα) μπορεί να αναστείλει τη φλεγμονή και να οδηγήσει σε κλινική βελτίωση της αναπνευστικής λειτουργίας.

Η υπόθεση αυτής της μελέτης είναι ότι η χορήγηση μιας κετογονικής δίαιτας θα μπορούσε να βελτιώσει τη θνησιμότητα, να μειώσει την πρόσβαση σε ΜΕΘ και την ανάγκη του NIV (μη επεμβατικού αερισμού).

Το σχέδιο είναι η εγγραφή 50 ασθενών με λοίμωξη COVID 19 και η χορήγηση κετογονικής φόρμουλας 1:4 κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, προκειμένου να επαληθευτούν αυτά τα αποτελέσματα».

Ας δούμε τη μελέτη (2) που οδήγησε σε αυτή την κλινική δοκιμή.

Ο τίτλος της μελέτης είναι «Κλινική αποτελεσματικότητα της ευθερμιδικής κετογονικής διατροφής στην καταιγίδα κυτοκινών του Covid-19: Μια αναδρομική ανάλυση για τη θνησιμότητα και την πρόσβαση στη ΜΕΘ».

Ας δούμε την περίληψη αυτής της μελέτης:

«Ιστορικό: Μερικοί ασθενείς που πάσχουν από το Covid 19 παρουσιάζουν απειλητική για τη ζωή υπερφλεγμονώδη κατάσταση, γνωστή ως σύνδρομο καταιγίδας κυτοκινών (CSS) που σχετίζεται με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Η υπόθεσή μας είναι ότι η ευθερμιδική κετογονική δίαιτα (EKD) μπορεί να είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για τη μείωση της CSS και κατά συνέπεια για τη μείωση της ανάγκης CPAP (συνεχούς θετικής πίεσης των αεραγωγών), εισαγωγής ΜΕΘ και σχετιζόμενης με τον COVID-19 θνησιμότητας.

Σκοπός της μελέτης: Πρωταρχικός στόχος είναι η διερεύνηση της επίδρασης της EKD στη θνησιμότητα, η πρόσβαση στη ΜΕΘ και η ανάγκη NIV (μη επεμβατικού αερισμού) σε ασθενείς με νοσοκομειακή περίθαλψη COVID-19 σε σύγκριση με μια τυποποιημένη ευθερμιδική δίαιτα (ESDESD). Δευτερεύοντες στόχοι είναι η συλλογή δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια και τη σκοπιμότητα της ΕΚD κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και την αξιολόγηση της επίδρασης της δίαιτας στις βιολογικές και φλεγμονώδεις παραμέτρους και ιδιαίτερα στην ιντερλευκίνη -6 (IL-6).

Ασθενείς και μέθοδοι: Η μελέτη είναι μια αναδρομική διερευνητική ανάλυση 34 ασθενών που έλαβαν EKD κατά τη διάρκεια της νοσηλείας για τον COVID-19 σε σύγκριση με 68 ασθενείς στην ESDESD που επιλέχθηκαν και αντιστοιχίστηκαν χρησιμοποιώντας βαθμολογία τάσης ένα προς δύο για να αποφευχθεί η συγχέουσα επίδραση των παρεμβαλλόμενων μεταβλητών.

Αποτελέσματα: Μια τάση μείωσης της θνησιμότητας 30 ημερών (HR 0,416, 95% CI 0,122 – 1,413, P = 0,160) και μια τάση στην ανάγκη εισαγωγής ΜΕΘ (HR 0,357, 95% CI 0,045 – 2,847, P = 0,331) παρατηρήθηκε σε άτομα που υποβλήθηκαν σε θεραπεία με EKD σε σχέση με τους ασθενείς που τρέφονταν με το πρότυπο. Δεν εντοπίστηκαν σημαντικοί διαφορετικοί κίνδυνοι για CPAP (HR 0,968, CI 0,289 – 3,242, P = 0,958 για EKD) και σύνθετο τελικό σημείο (HR 0,674, CI 0,233 – 1,949, P = 0,446 για EKD) μεταξύ των δύο ομάδων διατροφικών προτύπων.

Επιπλέον, οι συγκεντρώσεις IL-6, μεταξύ t 0 και t 7 (επτά ημέρες μετά την έναρξη της δίαιτας), που συλλέχθηκαν στην ομάδα κετογονικής διατροφής, δείχνουν μια μέση διαφορά IL-6 -26,0 ȵg/mL ή μια μέση IL-6 διαφορά -164 ȵg/mL (δεδομένα από 23 από τα 34 ζεύγη) σε σύγκριση με τα άτομα ελέγχου, με τάση σε (P = 0,062).

Συζήτηση και συμπεράσματα: Αυτά τα προκαταρκτικά δεδομένα, που συλλέχθηκαν αναδρομικά κατά τη διάρκεια της πιο επιθετικής περιόδου της πανδημίας Covid-19, σχετικά με τα κλινικά αποτελέσματα στη θνησιμότητα, την ανάγκη για ΜΕΘ και την επίδραση στη συγκέντρωση IL-6 κατά τη διάρκεια της ΕΚD υποδηλώνουν ευνοϊκό ρόλο αυτής της διατροφικής θεραπείας στην κλινική διαχείριση COVID-19. Η EKD ήταν αποδεκτή από τους ασθενείς κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και φαίνεται να είναι ένα ενδιαφέρον εργαλείο για τον έλεγχο του Covid-19-CSS. Τα αποτελέσματα της προοπτικής ελεγχόμενης τυχαιοποιημένης δοκιμής, στην πραγματικότητα σε εξέλιξη, σε μεγαλύτερο αριθμό ατόμων είναι απαραίτητα για την επιβεβαίωση αυτών των προκαταρκτικών δεδομένων.

 

Μια άλλη μελέτη επίσης διεξάγεται από το πανεπιστήμιο της Padova για την αντιμετώπιση του COVID-19 με κετογονική διατροφή. Στη μελέτη αναφέρεται:

«Η διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τη διάρκεια της στήριξης του αναπνευστήρα και της μερικής πίεσης του διοξειδίου του άνθρακα σε ασθενείς με οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια. Επιπλέον, η φυσιολογική αύξηση των επιπέδων κετονών στο πλάσμα ασκεί σημαντικά αντιφλεγμονώδη και ανοσορυθμιστικά αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να αποκαλυφθούν ως πολύτιμα εργαλεία για τη μείωση των πιθανών ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων της νόσου COVID-19. Η υπόθεση αυτής της μελέτης είναι ότι η χορήγηση μιας κετογονικής δίαιτας θα βελτιώσει την ανταλλαγή αερίων, θα μειώσει τη φλεγμονή και τη διάρκεια της νοσηλείας. Το σχέδιο είναι να εγγραφούν 28 ασθενείς με διάγνωση COVID-19 σε νοσοκομείο, αλλά όχι σε ΜΕΘ με SPO2 υψηλότερο από 88%» (3).

 

Μια μελέτη εικάζει ότι η κετογονική δίαιτα μπορεί να βοηθήσει στον μετριασμό της μόλυνσης Covid-19 και στον κίνδυνο προσβολής του ιού (4). Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Translational Medicine, δήλωσε ότι με το ιστορικό της διατροφής κετο της πραγματικής μείωσης της λιπώδους μάζας, των αντιφλεγμονωδών και ανοσορρυθμιστικών επιδράσεων και της επακόλουθης βελτίωσης της καρδιαγγειακής υγείας, η κετογονική διατροφή μπορεί να είναι αποτελεσματική στον μετριασμό του Covid-19.

Οι ερευνητές ανέφεραν ότι μια κετογονική δίαιτα βοηθά στη μείωση της αρτηριακής πίεσης (που αποτελεί παράγοντα κινδύνου για σοβαρό COVID-19) μέσω αυξημένων απωλειών νατρίου μέσω των ούρων σε συνδυασμό με κετονουρία. Η σωματική άσκηση θα αύξανε περαιτέρω τις ευνοϊκές επιδράσεις μιας τέτοιας δίαιτας. Οι ερευνητές σημείωσαν ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στη ρύθμιση σωστά προσαρμοσμένων δίαιτων κετο για την παραγωγή μόνιμης τροποποίησης του τρόπου ζωής σε παχύσαρκους ασθενείς, μειώνοντας τους πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου για σοβαρό Covid-19 μέσω πολλαπλών μηχανισμών. Μια μελέτη που συγκρίνει τη συχνότητα εμφάνισης σοβαρού Covid-19 μεταξύ παχύσαρκων ασθενών με κετογονική διατροφή έναντι εκείνων σε μια συνηθισμένη δίαιτα μπορεί να ρίξει περισσότερο φως στην εγκυρότητα αυτής της υπόθεσης, κατέληξαν οι ερευνητές.

 

ΠΕΝΤΕ ΤΡΟΠΟΙ ΠΟΥ Η ΚΕΤΟΓΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΩΦΕΛΕΙ ΤΟ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19

 

# 1: Η κετογονική διατροφή καταπολεμά τον διαβήτη

Τα άτομα με διαβήτη διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρό COVID-19. Η κέτο δίαιτα έχει αποδειχθεί, σε πολλές μελέτες, ότι μειώνει το σάκχαρο στο αίμα σε άτομα με διαβήτη τύπου 2 (5-6). Και όταν βελτιώνετε ή ακόμα και αντιστρέφετε τον διαβήτη, βελτιώνετε επίσης την υγεία του ανοσοποιητικού.

 

# 2: Η κετογονική διατροφή έχει αντιφλεγμονώδη αποτελέσματα

Η δίαιτα κέτο είναι μια αντιφλεγμονώδης δίαιτα. Όταν εξαλείφετε την πλειονότητα των υδατανθράκων από τη διατροφή σας, καταργείτε την πλειονότητα της ζάχαρης, η οποία είναι γνωστό ότι προκαλεί φλεγμονή. Αλλά υπάρχουν περισσότερα. Όταν τρώτε κετογονική δίαιτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, το συκώτι σας ανταποκρίνεται καίγοντας λίπος και παράγοντας κετόνες, συμπεριλαμβανομένου του σώματος κετόνης βήτα-υδροξυβουτυρικού (BHB), το οποίο μπορεί να βοηθήσει στον περιορισμό της φλεγμονής.

Η φλεγμονή, παρεμπιπτόντως, αναφέρεται απλώς στην ανοσολογική δραστηριότητα. Αυτή η δραστηριότητα προορίζεται στον εντοπισμό, τον περιορισμό και την καταστροφή επιβλαβών λοιμώξεων. Αλλά μερικές φορές, η ανοσοαπόκριση ξεφεύγει από τον έλεγχο και καταστρέφει τα κύτταρα. Το BHB μπορεί να μετριάσει αυτό το πρόβλημα τροποποιώντας τη φλεγμονώδη απόκριση. Σε ποντίκια, μια παρόμοια ανοσολογική τροποποίηση είχε ως αποτέλεσμα μειωμένη σοβαρότητα της γρίπης (7).

 

# 3: Η κετογονική διατροφή μειώνει τη σοβαρότητα της γρίπης

Σε μια μελέτη του 2019 από το Journal of Immunology, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι μια διατροφή κέτο προστατεύει τα ποντίκια από τον ιό της γρίπης H1N1 (8). Οι μισοί ποντικοί τρέφονταν με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, οι μισοί ποντικοί τρέφονταν με κέτο, και στη συνέχεια όλοι οι ποντικοί μολύνθηκαν με γρίπη. Τα ποντίκια της ομάδας κέτο τα πήγαν καλύτερα. Μετά από τέσσερις ημέρες, όλα τα ποντίκια της ομάδας με υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες ήταν νεκρά, αλλά τα μισά από τα ποντίκια της ομάδας κέτο είχαν επιζήσει.

Τα οφέλη, σύμφωνα με τη μελέτη, προήλθαν από εξειδικευμένα ανοσοκύτταρα που ονομάζονται γάμμα-δέλτα Τ κύτταρα. Αυτά τα κύτταρα (τα οποία ήταν πιο ενεργά στα κετο ποντίκια) αύξησαν την παραγωγή βλέννας στους πνεύμονές τους και βοήθησαν στον περιορισμό της ιογενούς εξάπλωσης.

 

# 4: Βελτιωμένη αυτοφαγία

Η αυτοφαγία είναι μια διαδικασία με την οποία τα κύτταρα ανακυκλώνουν παλιά, κατεστραμμένα μέρη και τα αντικαθιστούν με νέα. Το ανοσοποιητικό σύστημα βασίζεται στη σωστή λειτουργία της αυτοφαγίας για να παραμείνει ισχυρό και να αποτρέψει τα μικρόβια (9). Πολλά παθογόνα έχουν αναπτύξει ακόμη και μηχανισμούς κατά της αυτοφαγίας για να αποφύγουν αυτές τις άμυνες. Σε αρουραίους, μια κετογονική δίαιτα αύξησε την αυτοφαγία και προστάτευε τον εγκέφαλό τους από βλάβες που προκλήθηκαν από επιληπτικές κρίσεις (10).

 

# 5: Υγεία του εντέρου

Εάν θέλετε να ελαχιστοποιήσετε τη φλεγμονή, πρέπει να διατηρήσετε ένα υγιές έντερο. Όταν το έντερο διαρρέει (διαπερατότητα του εντέρου), τα σωματίδια γλιστρούν μέσα από το φράγμα του εντέρου, το οποίο με τη σειρά του σηματοδοτεί το ανοσοποιητικό σας σύστημα να επιτεθεί. Αυτή δεν είναι μια υγιής ανοσοαπόκριση. Η κέτο μπορεί να βοηθήσει. Σε μια μελέτη του 2019 που δημοσιεύθηκε στο Cell, υψηλότερα επίπεδα κετονών συνδέθηκαν με αυξημένη παραγωγή εντερικών βλαστοκυττάρων (η οποία βοηθά στην επούλωση του εντέρου) σε ποντίκια (11). Η κέτο δίαιτα στερεί επίσης τα παθογόνα βακτήρια του εντέρου από την αγαπημένη τους τροφή: τη ζάχαρη.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Sukkar Samir, Eucaloric Ketogenic Diet in COVID-19 Cytokine Storm Syndrome (ketocovidiet). https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04492228
 2. Samir Giuseppe Sukkar, Ludovica Cogorno, Andrea Pasta, Pisciotta Livia, Antonio Vena, Raffaella Gradaschi, Chiara Dentone, Erica Guiddo, Eleonora Martino , Sabrina Beltramini, Lorenzo Maria Donini, Maria Pia Sormani, Matteo Bassetti. Clinical Efficacy of Eucaloric Ketogenic Nutrion in Covid-19-cytokine Storm: A Retrospective Analysis on Mortality and ICU Access. 21 Nov, 2020. https://www.researchsquare.com/article/rs-103541/v1
 3. Antonio Paoli, Ketogenic Diet as Protective Factor During COVID-19. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04615975
 4. Paoli, A., Gorini, S. & Caprio, M. The dark side of the spoon – glucose, ketones and COVID-19: a possible role for ketogenic diet?. J Transl Med 18, 441 (2020). https://translational-medicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12967-020-02600-9
 5. Hallberg, Sarah J et al. Effectiveness and Safety of a Novel Care Model for the Management of Type 2 Diabetes at 1 Year: An Open-Label, Non-Randomized, Controlled Study. Diabetes therapy : research, treatment and education of diabetes and related disorders vol. 9,2 (2018): 583-612. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6104272/
 6. Westman, E.C., Yancy, W.S., Mavropoulos, J.C. et al. The effect of a low-carbohydrate, ketogenic diet versus a low-glycemic index diet on glycemic control in type 2 diabetes mellitus. Nutr Metab (Lond) 5, 36 (2008). https://nutritionandmetabolism.biomedcentral.com/articles/10.1186/1743-7075-5-36?wptouch_preview_theme=enabled
 7. Padmini S. Pillai, Ryan D. Molony, Kimberly Martinod, et al. Mx1 reveals innate pathways to antiviral resistance and lethal influenza disease. Science, Vol 352, Issue 6284, 22 April 2016. https://science.sciencemag.org/content/352/6284/463.long
 8. Emily Lauren Goldberg, Ryan Molony, Sviatoslav Sidorov, Eriko Kudo, Vishwa Deep Dixit and Akiko Iwasaki. Ketogenic diet activates protective γδ T cell responses against influenza virus infection. J Immunol May 1, 2019, 202 (1 Supplement) 62.7. https://www.jimmunol.org/content/202/1_Supplement/62.7.abstract
 9. Deretic V, Levine B. Autophagy, immunity, and microbial adaptations. Cell Host Microbe. 2009 Jun 18;5(6):527-49. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19527881/
 10. Wang BH, Hou Q, Lu YQ, Jia MM, Qiu T, Wang XH, Zhang ZX, Jiang Y. Ketogenic diet attenuates neuronal injury via autophagy and mitochondrial pathways in pentylenetetrazol-kindled seizures. Brain Res. 2018 Jan 1;1678:106-115. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29056525/
 11. Cheng CW, Biton M, Haber AL, et al. Ketone Body Signaling Mediates Intestinal Stem Cell Homeostasis and Adaptation to Diet. Cell. 2019 Aug 22;178(5):1115-1131.e15. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31442404/

 

Μάριος Δημόπουλος

Φυσικοπαθητικός (Doctor of Naturopathy)-Διατροφοπαθητικός-Συγγραφέας

Υποψήφιος PhD in Integrative Medicine

Μέλος της American Naturopathic Medical Association

Μέλος του American Council of Applied Clinical Nutrition

Μέλος του American Association of Drugless Practitioners

Μέλος του American Association of Nutritional Consultants

Μέλος του Canadian Association of Natural Nutritional Practitioners

Μέλος της Association for Natural Medicine in Europe

Μέλος της Society of Complementary Alternative and Holistic Practitioners

Μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Διατροφολόγων

Μέλος του Επαγγελματικού Σωματείου Συμπληρωματικής Ιατρικής και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Ε.Σ.Σ.Ι.Α.Σ.)

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και έχετε διαβάσει την πολιτική απορρήτου μας. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο