Η μελατονίνη μπορεί να σας προστατέψει από τον κορονοϊό

Η μελατονίνη είναι γνωστή για τα χρονοβιοτικά της αποτελέσματα, ρυθμίζοντας τις βιολογικές λειτουργίες που συνδέονται με τους κιρκάδιους ρυθμούς. Πολλές μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι η μελατονίνη ασκεί επιδράσεις πέρα από τον έλεγχο των κιρκάδιων ρυθμών. Το φλεγμονόσωμα NLRP3 αναγνωρίζεται πλέον ως στόχος για τη μελατονίνη! Το γεγονός ότι οι φλεγμονώδεις επιδράσεις της καταιγίδας των κυτοκινών προκαλούνται από την ενεργοποίηση των φλεγμονοσωμάτων NLRP3, η ικανότητα της μελατονίνης να εμποδίζει το φλεγμονόσωμα NLRP3 την κάνει να έχει μια πραγματικά μοναδική θέση στην καταπολέμηση του COVID-19. Αυτό σημαίνει επίσης ότι εάν ένας ασθενής, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχει επαρκή μελατονίνη, η μολυσματικότητα του COVID-19 θα μειωθεί σημαντικά και οι πιθανότητες ανάπτυξης της οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας ή οξείας αναπνευστικής βλάβης (ARDS/ALI) θα μειωθούν σημαντικά. Η μελατονίνη είναι ο λόγος για τον οποίο τα παιδιά ηλικίας κάτω των 9 ετών παρουσιάζουν σπάνια σοβαρά συμπτώματα. Στην πραγματικότητα, τα παιδιά μπορεί να εμφανίζουν ήπια ή και καθόλου συμπτώματα, ακόμη και αν έχουν μολυνθεί από το SARS-CoV-2. Πόσο σημαντική είναι η διαφορά στην παραγωγή μελατονίνης μεταξύ παιδιών, ενηλίκων και ηλικιωμένων; Για τους περισσότερους ανθρώπους, η μέγιστη παραγωγή μελατονίνης είναι μεταξύ των ωρών 2 π.μ. έως 3 π.μ. Τα μέγιστα επίπεδα μελατονίνης που μετρήθηκαν σε υγιείς ενήλικες μεταξύ των ηλικιών 65 έως 70 ετών φάνηκαν να είναι περίπου 49,3 picograms/ml (pg/ml). Οι ενήλικες άνω των 75 ετών έχουν μέγιστα επίπεδα παραγωγής 27,8 pg/ml. Τα μικρά παιδιά, από την άλλη πλευρά, έχουν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα μελατονίνης, σε σύγκριση με τους ενήλικες. Τα μέγιστα επίπεδα που καταγράφηκαν για τα παιδιά παρουσίασαν μείωση με την αύξηση της ηλικίας. Τα παιδιά ηλικίας από 1 έως 5 ετών είχαν μέγιστη μελατονίνη στα 325 pg/ml, ενώ τα άτομα ηλικίας από 5 έως 11 ήδη μειώθηκαν στα 133 pg/ml. Σε σύγκριση με τους υγιείς ενήλικες ηλικιωμένους, ένα μικρό παιδί μπορεί εύκολα να έχει 10 φορές την ποσότητα των επιπέδων μελατονίνης.

 

COVID-19, καταιγίδα κυτταροκινών και φλεγμονοσώματα (inflammasomes)

Ας ξεκινήσουμε με λίγη βιολογία.

Οι ασθενείς με κρίσιμη ασθένεια COVID-19 εμφανίζουν συχνά σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας και οξεία πνευμονική βλάβη (ARDS/ALI). Η ανεξέλεγκτη προοδευτική φλεγμονή στους πνεύμονες προκαλεί οξεία διάχυτη κυψελιδική βλάβη.

Όταν το ARDS προχωρεί στην οξεία φάση, παρατηρούνται οίδημα, διάμεση φλεγμονή καθώς και αύξηση πνευμονικού ιστού και μείωση όγκου πνευμονικού αερίου. Οι ασθενείς με COVID-19 που πάσχουν από ARDS/ALI συχνά απαιτούν διασωλήνωση και επεμβατικό μηχανικό αερισμό για να βοηθηθούν στη δυσκολία στην αναπνοή, καθώς η αυξανόμενη υποξαιμική αναπνευστική ανεπάρκεια προκαλεί οξεία διάχυτη κυψελική βλάβη.

Το σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας και η οξεία πνευμονική βλάβη (ARDS/ALI) χαρακτηρίζονται συχνά από τη συσσώρευση ουδετερόφιλων στους πνεύμονες και την αυξημένη παραγωγή φλεγμονωδών κυτοκινών, χημειοκινών, πρωτεασών και οξειδωτικών. Η έναρξη και ανάπτυξη του ARDS/ALI εξαρτάται από την ενεργοποίηση των φλεγμονοσωμάτων (inflammasomes).

Τα φλεγμονοσώματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έμφυτου ανοσοποιητικού μας συστήματος. Τα φλεγμονοσώματα αισθάνονται τα παθογόνα. Η ενεργοποίηση των φλεγμονοσωμάτων απελευθερώνει τις φλεγμονώδεις κυτοκίνες ιντερλευκίνη (IL) -1β και IL-18.

Πρόσφατα, το φλεγμονόσωμα (inflammasome) NLRP3 έχει αναγνωριστεί ως το κλειδί για την πρόκληση του ADRS/ALI (1-2). Η ιντερλευκίνη 1 βήτα (IL-1β) είναι μια ισχυρή φλεγμονώδης κυτοκίνη που εμπλέκεται στην παθογένεση του συνδρόμου οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας επειδή η έναρξη της υποξαιμίας (κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα οξυγόνου στο αίμα) προκαλείται από τη σηματοδότηση της IL-1β (3). Η παραγωγή της IL-1β ελέγχεται αυστηρά και εξαρτάται από την ενεργοποίηση του φλεγμονοσώματος NLRP3 (4).

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2019 έδειξε ότι η ενεργοποίηση του υψηλού επιπέδου της φλεγμονώματος NLRP3 είναι ουσιώδης για την πρόκληση και την ανάπτυξη καταιγίδας κυτταροκινών και δυσλειτουργιών πολλών οργάνων σε ένα μοντέλο συνδρόμου με στρεπτοκοκκικό τοξικό σοκ (5). Πώς συνδέονται τα φλεγμονώματα NLRP3 με τον κορονοϊό του SARS-CoV-2;

Όλοι οι ιοί κωδικοποιούν πρωτεΐνες που μπορούν να επηρεάσουν το έμφυτο ανοσοποιητικό σύστημα. Οι παρεμβολές μπορούν είτε να αναστείλουν είτε να ενισχύσουν τις ανοσοαποκρίσεις του ξενιστή. Μερικοί ιοί θα διαταράξουν το ανοσοποιητικό σύστημα για να προωθήσουν την υπεκφυγή και την παθογένεια, ενώ άλλοι διαμορφώνουν κυτταρικούς παράγοντες που θα διαταράσσουν επίσης τις ανοσολογικές αντιδράσεις.

Οι κορονοϊοί, όπως το SARS-CoV-2, χρησιμοποιούν ιωπορίνες για να ενισχύουν τις ανοσολογικές αποκρίσεις ως μέρος της παθογονικότητάς τους. Οι ιοπωρίνες είναι πρωτεΐνες ιόντων καναλιών που κωδικοποιούνται από ιούς. Οι προφλεγμονώδεις κυτοκίνες προστατεύουν τα κύτταρα-ξενιστές από τα εισβάλλοντα παθογόνα, αλλά είναι επίσης ικανά να προκαλέσουν παθολογική φλεγμονή (6). Οι κορονοϊοί SARS-CoV κωδικοποιούν τις πρωτεΐνες ιοπωρίνες (viroporin) για να ενεργοποιήσουν τα φλεγμονώματα προκειμένου να διευκολυνθεί η διάδοση του ιού. Η πρόσφατη ανακάλυψη της ORF3a viroporin περαιτέρω εμβαθύνει την κατανόηση του γιατί το SARS-CoV μπορεί να ασκήσει τόσο μεγάλη ζημιά όταν μολύνει τους ξενιστές.

 

Η μελατονίνη εμποδίζει τα φλεγμονοσώματα NLRP3

Η μελατονίνη είναι γνωστή για τα χρονοβιοτικά της αποτελέσματα, ρυθμίζοντας τις βιολογικές λειτουργίες που συνδέονται με τους κιρκάδιους ρυθμούς. Πολλές μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι η μελατονίνη ασκεί επιδράσεις πέρα από τον έλεγχο των κιρκάδιων ρυθμών. Το φλεγμονόσωμα NLRP3 αναγνωρίζεται πλέον ως στόχος για τη μελατονίνη!

Το γεγονός ότι οι φλεγμονώδεις επιδράσεις της καταιγίδας των κυτοκινών προκαλούνται από την ενεργοποίηση των φλεγμονοσωμάτων NLRP3, η ικανότητα της μελατονίνης να εμποδίζει το φλεγμονόσωμα NLRP3 την κάνει να έχει μια πραγματικά μοναδική θέση στην καταπολέμηση του COVID-19. Αυτό σημαίνει επίσης ότι εάν ένας ασθενής, ανεξαρτήτως ηλικίας, έχει επαρκή μελατονίνη, η μολυσματικότητα του COVID-19 θα μειωθεί σημαντικά και οι πιθανότητες ανάπτυξης της οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας ή οξείας αναπνευστικής βλάβης (ARDS/ALI) θα μειωθούν σημαντικά.

Η μελατονίνη είναι ο λόγος για τον οποίο τα παιδιά ηλικίας κάτω των 9 ετών παρουσιάζουν σπάνια σοβαρά συμπτώματα. Στην πραγματικότητα, τα παιδιά μπορεί να εμφανίζουν ήπια ή και καθόλου συμπτώματα, ακόμη και αν έχουν μολυνθεί από το SARS-CoV-2. Πόσο σημαντική είναι η διαφορά στην παραγωγή μελατονίνης μεταξύ παιδιών, ενηλίκων και ηλικιωμένων; Για τους περισσότερους ανθρώπους, η μέγιστη παραγωγή μελατονίνης είναι μεταξύ των ωρών 2 π.μ. έως 3 π.μ. Τα μέγιστα επίπεδα μελατονίνης που μετρήθηκαν σε υγιείς ενήλικες μεταξύ των ηλικιών 65 έως 70 ετών φάνηκαν να είναι περίπου 49,3 picograms/ml (pg/ml). Οι ενήλικες άνω των 75 ετών έχουν μέγιστα επίπεδα παραγωγής 27,8 pg/ml (7). Τα μικρά παιδιά, από την άλλη πλευρά, έχουν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα μελατονίνης, σε σύγκριση με τους ενήλικες. Τα μέγιστα επίπεδα που καταγράφηκαν για τα παιδιά παρουσίασαν μείωση με την αύξηση της ηλικίας. Τα παιδιά ηλικίας από 1 έως 5 ετών είχαν μέγιστη μελατονίνη στα 325 pg/ml, ενώ τα άτομα ηλικίας από 5 έως 11 ήδη μειώθηκαν στα 133 pg/ml (8). Σε σύγκριση με τους υγιείς ενήλικες ηλικιωμένους, ένα μικρό παιδί μπορεί εύκολα να έχει 10 φορές την ποσότητα των επιπέδων μελατονίνης.

Ο έλεγχος των καταιγίδων κυτοκινών είναι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις στη θεραπεία της σήψης (9). Το φλεγμονόσωμα NLRP3 έχει ένα ενδιαφέρον ψευδώνυμο «Κουτί της Πανδώρας για σήψη» (10).

Τα φλεγμονοσώματα NLRP3 είναι ένας άμεσος στόχος της μελατονίνης. Ζωικά μοντέλα σήψης έδειξαν την ικανότητα της μελατονίνης να διατηρεί τη μιτοχονδριακή ομοιόσταση, να μειώνει τα αντιδραστικά είδη οξυγόνου και να μειώνει την παραγωγή προφλεγμονωδών κυτοκινών. Η μελατονίνη έδειξε ότι αναστέλλει τα φλεγμονοσώματα NLRP3 σε ποντικούς με σηπτικές παθήσεις μυοκαρδίου, μετασχηματίζοντας τη σοβαρή φλεγμονή του μυοκαρδίου σε ηπιότερα συμπτώματα, προλαμβάνοντας την καρδιακή ανεπάρκεια και αύξησε σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης των ποντικών με σήψη (11-12).

Μια εξαιρετική μελέτη από τους Volt et al (2016) έδειξε ότι οι χρόνιες χαμηλές δόσεις μελατονίνης σε ηλικιωμένα ποντίκια μπορούν να αποτρέψουν την αύξηση της φλεγμονής, των ROS και των μιτοχονδρίων που αντανακλούν τη φλεγμονή (13,14). Οι Volt et al. επίσης έδειξαν ότι η οξεία χορήγηση μελατονίνης μπορεί να εξουδετερώσει σοβαρές φλεγμονώδεις αποκρίσεις (15).

Συνεπώς, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η μελατονίνη είναι ικανή να αποτρέπει την ARDS/ALI μέσω της καταστολής των φλεγμονοσωμάτων NLRP3.

Σε μοντέλα οξείας πνευμονικής βλάβης (ALI), βρέθηκε ότι η μελατονίνη μειώνει σημαντικά την πνευμονική βλάβη, χαμηλώνοντας τη διείσδυση μακροφάγων και ουδετερόφιλων στους πνεύμονες. Η μελατονίνη προστάτεψε τα ποντίκια από οξεία πνευμονική βλάβη, αναστέλλοντας την ενεργοποίηση των φλεγμονοσωμάτων NLRP3 μέσω της καταστολής της εξωκυτταρικής απελευθέρωσης των ιστονών και της παρεμπόδισης της προκαλούμενης από ιστόνες ενργοποίησης των φλεγμονοσωμάτων NLRP3 (16).

Σε μοντέλα τρωκτικών με σύνδρομο οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS), η συνδυασμένη θεραπεία μελατονίνης και μιτοχονδρίων εξασθένησε σημαντικά την πρόοδο του ARDS (17).

 

Η μελατονίνη προστατεύει από τη βλάβη των πνευμόνων από μηχανικές επεμβάσεις αερισμού

Οι ασθενείς COVID-19 με ARDS/ALI συχνά απαιτούν διασωλήνωση με μηχανικό αερισμό. Παρόλο που η παρέμβαση μπορεί να βοηθήσει ασθενείς, σε πολλές περιπτώσεις, οι ασθενείς αναπτύσσουν πνευμονική βλάβη που προκαλείται από τον αναπνευστήρα ως αποτέλεσμα του μηχανικού αερισμού (18).

Μια μελέτη που κυκλοφόρησε στις 6 Μαρτίου 2020 από τους Geng-Chin Wu et al. κατέδειξαν ότι με την αύξηση της μελατονίνης με τη χρήση ενός αγωνιστή υποδοχέα μελατονίνης, μπορούν να προληφθούν οι βλαβερές συνέπειες της πνευμονικής βλάβης που προκαλείται από τον αναπνευστήρα σε μοντέλα τρωκτικών (19).

Το πλήρες θεραπευτικό δυναμικό της μελατονίνης στην ικανότητά της να ρυθμίζει το ανοσοποιητικό σύστημα, ιδιαίτερα η κρίσιμη λειτουργία της καταστολής των καταιγίδων κυτοκινών για την πρόληψη της εξέλιξης του συνδρόμου οξείας αναπνευστικής δυσχέρειας (ARDS) και της αναπνευστικής ανεπάρκειας σε μολυσμένους ασθενείς, αποδείχθηκε σαφώς σε μελέτη των Huan et al. (2019). Οι Huang et al. μόλυναν τρωκτικά με τον εξαιρετικά θανατηφόρο και μολυσματικό ιό της γρίπης τύπου Η1Ν1. Η συν-θεραπεία αυτών των μολυσμένων τρωκτικών με μελατονίνη και ένα αντιιικό φάρμακο αύξησε σημαντικά τα ποσοστά επιβίωσης τους σε σύγκριση με ποντίκια που έλαβαν μόνο αντιϊικά (20).

 

Το παραπάνω κείμενο έχει βασιστεί στη μελέτη του Doris Loh με τίτλο «COVID-19, Pneumonia & Inflammasomes – The Melatonin Connection».

 

Πώς να αυξήσετε τα επίπεδα μελατονίνης

– Μειώστε την έκθεσή σας στο μπλε φως 2 – 3 ώρες πριν από τον ύπνο. Το μπλε φως εκπέμπεται από smart phones, τηλεοράσεις, υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές και tablet. Το μπλε φως διαταράσσει τον φυσικό σας κύκλο ύπνου επειδή το τεχνητό φως μπερδεύει το σώμα σας, καθώς αναμένει το σκοτάδι αντί τη διείσδυση έντονου φωτός πριν τον βραδινό ύπνο. Ο καλύτερος τρόπος για να ενισχύσετε τη μελατονίνη είναι να έχετε έναν κιρκάδιο ρυθμό που να είναι αποτελεσματικός.

– Η κατανάλωση ορισμένων τροφίμων που είναι πλούσια σε μελατονίνη μπορεί επίσης να βοηθήσει να αυξηθούν με φυσικό τρόπο τα επίπεδα σας. Τα μούρα Goji, τα καρύδια, τα αμύγδαλα, ο ανανάς, οι μπανάνες και τα πορτοκάλια περιέχουν σημαντικές ποσότητες μελατονίνης.

– Η λήψη μιας υγιούς δόσης βιταμίνης D κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι αναπόσπαστο μέρος της παραγωγής μελατονίνης τη νύχτα. Για να κλείσετε τα επίπεδα μελατονίνης σας κατά τη διάρκεια της ημέρας, πρέπει να είστε εκτεθειμένοι σε έντονο ηλιακό φως για περίπου 10 λεπτά το μεσημέρι. Αυτός ο βαθμός έκθεσης στο ηλιακό φως θα σας βοηθήσει να αισθάνεστε πιο ενεργοποιημένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και θα βοηθήσετε στην αύξηση των επιπέδων μελατονίνης σας τη νύχτα.

– Υπάρχουν τέσσερις κύριες βιταμίνες, μέταλλα και αμινοξέα που μπορούν να βρεθούν στα τρόφιμα (ή σε συμπληρώματα) που βοηθούν στην προώθηση του ύπνου: τρυπτοφάνη, μαγνήσιο, ασβέστιο και Β6. Μερικές από αυτές τις ουσίες βοηθούν το σώμα να παράγει μελατονίνη, την ορμόνη που είναι υπεύθυνη για τη ρύθμιση του κιρκάδιου ρυθμού σας.

– Πάρτε ένα συμπλήρωμα μελατονίνης σε δόση 3 mg 30 λεπτά προ του ύπνου γύρω στις 11 το βράδυ.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Dandan Li, Weiying Ren, Zhilong Jiang, Lei Zhu. Regulation of the NLRP3 inflammasome and macrophage pyroptosis by the p38 MAPK signaling pathway in a mouse model of acute lung injury Mol Med Rep. 2018 Nov; 18(5): 4399–4409. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6172370/#b15-mmr-18-05-4399
 2. Jamison J. Grailer, Bethany A. Canning, Miriam Kalbitz, et al. Critical role for the NLRP3 inflammasome during acute lung injury. J Immunol. 2014 Jun 15; 192(12): 5974–5983. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4061751/
 3. Ding, H., Deng, Y., Yang, R. et al. Hypercapnia induces IL-1β overproduction via activation of NLRP3 inflammasome: implication in cognitive impairment in hypoxemic adult rats. J Neuroinflammation 15, 4 (2018). https://link.springer.com/article/10.1186/s12974-017-1051-y
 4. Heather D. Jones, Timothy R. Crother,2,3 Romer A. Gonzalez-Villalobos, et al. The NLRP3 Inflammasome Is Required for the Development of Hypoxemia in LPS/Mechanical Ventilation Acute Lung Injury. Am J Respir Cell Mol Biol. 2014 Feb; 50(2): 270–280. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3930947/
 5. Lan Lin, Lei Xu, Weihua Lv, et al. An NLRP3 inflammasome-triggered cytokine storm contributes to Streptococcal toxic shock-like syndrome (STSLS). PLoS Pathog. 2019 Jun; 15(6): e1007795. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6553798/
 6. Anna M. Gram, Joost Frenkel, Maaike E. Ressing. Inflammasomes and viruses: cellular defence versus viral offence. Journal of General Virology Volume 93, Issue 10. https://www.microbiologyresearch.org/content/journal/jgv/10.1099/vir.0.042978-0;jsessionid=37QzFTdXHZKofpY3YEPkNUUH.mbslive-10-240-10-56
 7. Scholtens RM, van Munster BC, van Kempen MF, de Rooij SE. Physiological melatonin levels in healthy older people: A systematic review. J Psychosom Res. 2016 Jul;86:20-7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27302542
 8. Waldhauser F, Weiszenbacher G, Frisch H, et al. Fall in nocturnal serum melatonin during prepuberty and pubescence. Lancet. 1984 Feb 18;1(8373):362-5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6141425
 9. Chousterman BG, Swirski FK, Weber GF. Cytokine storm and sepsis disease pathogenesis. Semin Immunopathol. 2017 Jul;39(5):517-528. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28555385
 10. Vijay Kumar. Inflammasomes: Pandora’s box for sepsis. J Inflamm Res. 2018; 11: 477–502. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6294171/
 11. Ibtissem Rahim, Bahia Djerdjouri, Ramy K. Sayed, et al. Melatonin administration to wild‐type mice and nontreated NLRP3 mutant mice share similar inhibition of the inflammatory response during sepsis. Journal of Pineal Research, Volume63, Issue1, August 2017, e12410. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jpi.12410
 12. An, R., Zhao, L., Xi, C. et al. Melatonin attenuates sepsis-induced cardiac dysfunction via a PI3K/Akt-dependent mechanism. Basic Res Cardiol 111, 8 (2016). https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00395-015-0526-1
 13. Acuña-Castroviejo, D., Carretero, M., Doerrier, C. et al. Melatonin protects lung mitochondria from aging. AGE 34, 681–692 (2012). https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11357-011-9267-8
 14. María I. Rodríguez, Germaine Escames, Luis C. López, et al. Chronic melatonin treatment reduces the age‐dependent inflammatory process in senescence‐accelerated mice. Journal of Pineal Research. Volume42, Issue3, April 2007, Pages 272-279. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1600-079X.2006.00416.x
 15. Volt H, García JA, Doerrier C, et al. Same molecule but different expression: aging and sepsis trigger NLRP3 inflammasome activation, a target of melatonin. J Pineal Res. 2016 Mar;60(2):193-205. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26681113
 16. Zhang Y, Li X, Grailer JJ, et al. Melatonin alleviates acute lung injury through inhibiting the NLRP3 inflammasome. J Pineal Res. 2016 May;60(4):405-14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26888116
 17. Cheuk Kwan Sun, Fan Yen Lee, Ying Hsien Kao, et al. Systemic combined melatonin–mitochondria treatment improves acute respiratory distress syndrome in the rat. J Pineal Res. Volume58, Issue2, March 2015, Pages 137-150. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jpi.12199
 18. Srinivas Murthy, Charles D. Gomersall, Robert A. Fowler, Care for Critically Ill Patients With COVID-19. JAMA. Published online March 11, 2020. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762996
 19. Wu, G., Peng, C., Liao, W. et al. Melatonin receptor agonist protects against acute lung injury induced by ventilator through up-regulation of IL-10 production. Respir Res 21, 65 (2020). https://respiratory-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12931-020-1325-2
 20. Shing-Hwa Huang, Ching-Len Liao, Shyi-Jou Chen, et al. Melatonin possesses an anti-influenza potential through its immune modulatory effect. Journal of Functional Foods, Volume 58, July 2019, Pages 189-198. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1756464619302452

 

Μάριος Δημόπουλος

Φυσικοπαθητικός (Doctor of Naturopathy)-Διατροφοπαθητικός-Συγγραφέας

Υποψήφιος PhD in Integrative Medicine

Μέλος του American Council of Applied Clinical Nutrition

Μέλος του American Association of Drugless Practitioners

Μέλος του American Association of Nutritional Consultants

Μέλος του Canadian Association of Natural Nutritional Practitioners

Μέλος της Association for Natural Medicine in Europe

Μέλος του Παγκύπριου Συνδέσμου Διατροφολόγων

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies και έχετε διαβάσει την πολιτική απορρήτου μας. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο